بنابن به اطلاعات خصوصی تمامی اشخاصى که، چه در قالب تامین کننده و چه در قالب مشتری،  از خدمات سامانه استفاده می‏‌کنند، احترام گذاشته و از آن محافظت می‏‌کند.

بنابن نسبت به محرمانه بودن حریم شخصی کاربر، اعم از اطلاعات شخصی مانند شماره تماس، آدرس و همچنین عکس ها، متعهد می‏‌شود و در حد توان از حریم شخصی شما دفاع کند و در این راستا، ابزار لازم برای هرچه مطمئن‏‌تر و امن‏‌تر شدن استفاده شما از سایت را، توسعه می دهد.

منوی اصلی