بلوک دیواری ماسه ای بنیاد بتن آذرآبادگان

بلوک دیواری ماسه‌ای ۴۰*۲۰*۲۰ سانتی‌

قطعات پرسی تولیدی بنیاد بتن آذرآبادگان شامل انواع کفپوش ها ( ترافیکی و رو سازی ، انواع کانیو و آبرو و…) ، قطعات بلوک های سقفی و دیواری( 10، 15 و 20 سانتی متری) پوکه سبک و عایق که حداقل مقاومت فشاری بلوک های سقفی تولیدی، 250 کیلوگرم نیرو ، می باشد. مقاومت فشاری بلوک…
بلوک دیواری ماسه ای بنیاد بتن آذرآبادگان

بلوک دیواری ماسه‌ای 40*20*20 سانتی‌

قطعات پرسی تولیدی بنیاد بتن آذرآبادگان شامل انواع کفپوش ها ( ترافیکی و رو سازی ، انواع کانیو و آبرو و…) ، قطعات بلوک های سقفی و دیواری( 10، 15 و 20 سانتی متری) پوکه سبک و عایق که حداقل مقاومت فشاری بلوک های سقفی تولیدی، 250 کیلوگرم نیرو ، می باشد. مقاومت فشاری بلوک…